Posted by JoGo with No Comments

De voorbije weken is de cel MER via diverse kanalen bestookt met reacties op de zand- en ontbossingsplannen. Uit een artikel in HBvL vandaag blijkt dat zelfs op het gemeentehuis reacties zijn binnengebracht. Wat een merkwaardige (of hoopgevende?) blijk van vertrouwen is ten aanzien van dit niet geheel neutrale bestuursniveau. Vanuit diverse bovenlokale middenveldorganisaties (zoals de […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

De voorbije weken kwam herhaaldelijk de vraag naar een petitie. Zodat ook mensen die niet in de mogelijkheid zijn om de plannen te doorworstelen, hun ongenoegen kenbaar konden maken. Daarom dit voorstel, dat aan de ene kant beknopt de belangrijkste bezwaren tegen de plannen oplijst, en anderzijds ruimte biedt voor verschillende ondertekenaars. Voor de nodige […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Ergens tegen zijn, is inderdaad gemakkelijk. Zeker wanneer het om dwaze plannen gaat. Maar alleen “nee” zeggen tegen de zandbaronnen, verandert niks aan de roestige prikkeldraad rond het diepe koowt van Winters, aan de weinig beredeneerde uitbreiding van de KMO-zone Kettingbrug met alle (sluip)verkeer tot gevolg, of aan het feit dat twee vierkante kilometer op […]

Read Full Story
Posted by JoGo with 3 Comment

Via onderstaand reactieveld kan u uw bedenkingen en opmerkingen bij het lopende openbaar onderzoek kenbaar maken. We zullen al deze reacties bundelen, ze overmaken aan de cel MER, én het resultaat op deze website publiceren.  

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

De officiële inspraak-pagina vind je hier. Het project heeft als nummer PLO225, en als titel “Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide te Bocholt”    

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Interessante primeurs in Het Belang van Limburg, op 24 maart. Zo strekken de zandplannen zich blijkbaar uit over verschillende generaties. Daarnaast zal deze bron van ellende ook dagelijks voor 75 bijkomende vrachtwagens door Kaulille-Centrum zorgen. Denderen naar de toekomst, met andere woorden. Toen andere zandstuivers nog droomden van een vast motorherrieterrein op de Winterdijk, gaven […]

Read Full Story
Mrt 23, 2016 verjaagdvanhetjaagpad
Posted by JoGo with No Comments

Interessant leesvoer, dat blaadje over “graven naar de toekomst”. Met veel randinformatie en duiding, alleen iets minder volledig dan de informatie die u terugvindt op deze website. Maar wel opvallend: van de drie Kauliller tenoren in het Bocholt schepencollege is blijkbaar niemand bevoegd genoeg om zijn (of haar – sorry Mia!)  mening te mogen geven. […]

Read Full Story
Mrt 23, 2016 poeier1
Posted by JoGo with No Comments

Het openbaar onderzoek start pas na Pasen. Maar de technische bundel waarover uw mening wordt gevraagd is wel al beschikbaar. Ruim 400 pagina’s dik en bijna 40 MB zwaar! Nee, doe dan maar de luchtig geïllustreerde brochure van “De Zandbron”. Want daarin staat alleen wat de zandbaronnen willen dat u moet weten.

Read Full Story
Mrt 20, 2016 bosweg_of_bos_weg
Posted by JoGo with No Comments

Het is wachten op de precieze schattingen, maar de wenskaart “zand” voor de hele oostrand van Kaulille, van de Souheideweg tot aan de Balkerbeek, betekent waarschijnlijk een ontbossing van om en nabij 100 hectare oud en/of anderszins waardevol bos. Als de wenskaart zich zou beperken tot die zones van het Groot en Klein Fabriek waar […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

“De Tijd” bracht op 11 augustus 1990 het nieuws dat de handelsrechtbank van Brussel de curatoren van het PRB-faillissement de toestemming verleend had om de vestiging in Kaulille te verkopen voor 5 miljoen frank, en wel aan vastgoedmakelaar Gino Coorevits. “Deze moet normaal eerst het terrein saneren om het daarna te verkavelen in een KMO-industriezone”, […]

Read Full Story