Posted by JoGo with No Comments

Vrijdag 3 juni pakte minister Schauvliege uit met haar – voorlopige – beslissing om – bijna – 12.500 hectare zonevreemd bos te beschermen. ’s Anderendaags kopte HBvL op basis van die korte persmededeling dat niet alleen de PRB-bossen uit de gevarenzone zijn, maar dat ook in de rest van Kaulille zandwinning geen optie meer is […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Na zijn snelle, inhoudelijk verrassende reactie van afgelopen zaterdag, krijgt de afscheidnemende burgemeester in de HBvL-maandagkrant uitgebreid de ruimte om zijn nieuwe inzichten met iedereen te delen. Verrassing 1: niet de NV Kaulindus moet nu dringend de PRB-terreinen saneren, maar wel de Vlaamse overheid. Terwijl de absolute soldenprijs die de heer Coorevits en z’n Kaulindus-vennoten […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Prachtig bos dat volgens het gewestplan op de verkeerde plaats staat: voilà de essentie van zonevreemd bos, en voilà een samenvatting van de PRB-terreinen. Gisteren, vrijdag, heeft de Vlaamse Regering na lang aarzelen een belangrijke stap gezet om 12.500 hectare zonevreemd, waardevol bos te beschermen. Volgens de voorpagina van HBvL zouden ook de PRB-bossen in […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

De voorbije weken is de cel MER via diverse kanalen bestookt met reacties op de zand- en ontbossingsplannen. Uit een artikel in HBvL vandaag blijkt dat zelfs op het gemeentehuis reacties zijn binnengebracht. Wat een merkwaardige (of hoopgevende?) blijk van vertrouwen is ten aanzien van dit niet geheel neutrale bestuursniveau. Vanuit diverse bovenlokale middenveldorganisaties (zoals de […]

Read Full Story
Mei 26, 2016 zandontginning Bocholt
Posted by Gert-Jan Vanaken with No Comments

“Onze samenleving heeft nood aan bouwzand, dat begrijpt iedereen”, zo rechtvaardigt onze schepen van Ruimtelijke Ordening de plannen om de volgende 50 jaar de bodem van Kaulille zo’n 35 miljoen kuub zand lichter te maken. Op die uitspraak valt weinig af te dingen. Sterker nog, hij rondt zijn quote in de beruchte brochure af met de […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

De voorbije weken kwam herhaaldelijk de vraag naar een petitie. Zodat ook mensen die niet in de mogelijkheid zijn om de plannen te doorworstelen, hun ongenoegen kenbaar konden maken. Daarom dit voorstel, dat aan de ene kant beknopt de belangrijkste bezwaren tegen de plannen oplijst, en anderzijds ruimte biedt voor verschillende ondertekenaars. Voor de nodige […]

Read Full Story
Mrt 23, 2016 poeier1
Posted by JoGo with No Comments

Het openbaar onderzoek start pas na Pasen. Maar de technische bundel waarover uw mening wordt gevraagd is wel al beschikbaar. Ruim 400 pagina’s dik en bijna 40 MB zwaar! Nee, doe dan maar de luchtig geïllustreerde brochure van “De Zandbron”. Want daarin staat alleen wat de zandbaronnen willen dat u moet weten.

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Een beetje landbouwbedrijf of KMO maakt tegenwoordig, verplicht of uit vrije wil, werk van een treffelijke aankleding. Ter hoogte van de Kettingbrugweg heeft de tand des tijds voorlopig alleen de prikkeldraad en de verbodsbordjes gespaard. Uiteraard is een steil uitgegraven, diepe plas met ijskoud water levensgevaarlijk. Een beter argument om deze stijl van ontginning achter […]

Read Full Story
Mrt 20, 2016 bosweg_of_bos_weg
Posted by JoGo with No Comments

Het is wachten op de precieze schattingen, maar de wenskaart “zand” voor de hele oostrand van Kaulille, van de Souheideweg tot aan de Balkerbeek, betekent waarschijnlijk een ontbossing van om en nabij 100 hectare oud en/of anderszins waardevol bos. Als de wenskaart zich zou beperken tot die zones van het Groot en Klein Fabriek waar […]

Read Full Story
Mrt 20, 2016 verjaagdvanhetjaagpad
Posted by JoGo with No Comments

De NV Scheepvaart – voorheen de Dienst voor de Scheepvaart – heeft op het kanaal Bocholt-Herentals een andere kijk dan de dagelijkse passant. Fietsers, vissers en pleziervaarders zien een zeer aantrekkelijke groene en rustige omgeving om te verpozen, nauwelijks gehinderd door binnenscheepvaart. Het jaagpad is, niet voor niks, één van de drukste assen op Limburgs […]

Read Full Story