Posted by JoGo with No Comments

Ergens tegen zijn, is inderdaad gemakkelijk. Zeker wanneer het om dwaze plannen gaat. Maar alleen “nee” zeggen tegen de zandbaronnen, verandert niks aan de roestige prikkeldraad rond het diepe koowt van Winters, aan de weinig beredeneerde uitbreiding van de KMO-zone Kettingbrug met alle (sluip)verkeer tot gevolg, of aan het feit dat twee vierkante kilometer op […]

Read Full Story