Reageer hier via ons op het openbaar onderzoek!

17
april
2016

Posted by JoGo

Posted in Openbaar onderzoek plan-MER

3 Comments

Via onderstaand reactieveld kan u uw bedenkingen en opmerkingen bij het lopende openbaar onderzoek kenbaar maken.

We zullen al deze reacties bundelen, ze overmaken aan de cel MER, én het resultaat op deze website publiceren.

 

3 thoughts on “Reageer hier via ons op het openbaar onderzoek!

 1. VR2014 0404 DOC.0468/1
  22/4/2016 blz 1 en 2
  blz 1 : ….. “het plangebied is gelegen tussen de “woonkern” van Kaulille en het kanaal Bocholt-Herentals.” Waarom worden er ontginningen voorgesteld zo dicht bij een woonkern en een kanaal dat vooral voor recreatie wordt gebruikt ?
  blz 2 : …. “herbestemming realiseren die meer aansluit bij het landelijke karakter”
  Opmerking : Van oorsprong is Natuur en Bos het Limburgs karakter en ons visitekaartje voor menig toerist; wordt het beeld van de inwoner en de recreant dan een kijk op grote putten omringd met pikkeldraad en roestige overblijfselen zoals buizen en apparatuur (zie vorige ontginning Winters) Dit kan toch niet de bedoeling zijn in het moderne Europa 21ste Eeuw

  Suggestie : maak de Winters put roestvrij en zonder pikkeldraad en laat duikers toe tegen betaling; joggers, fietsers, mtb, horeca en een B&B daar staat “Limburg” voor; verdiensten op lange termijn

 2. Beste,
  Ik vind het ongelofelijk dat men er ook maar aan denkt om dit prachtig gebied om te vormen tot een plas dood water. Wat brengt deze plas de volgende honderden, duizenden jaren op voor de gemeenschap? In ieder geval veel minder dan een simpel bos. Herbebossing zegt u? Met wat wordt het gat terug opgevuld? Ik denk dat als alles ontgonnen is er een zandbedrijf “failliet” gaat of een van de vele achterpoortjes in de wet neemt om het te ontlopen. De minister kan niet verzekeren dat zo iets niet zal gebeuren en daarom moet je er niet aan beginnen. Als het toch zou doorgaan -> één woord: maffiapraktijken.

 3. verontruste bewoner kaullile

  Beste,

  Ik heb een aantal vragen mbt het plan voor ontginning.

  1. Het is mijns inziens aannemelijk dat het terrein vervuild is gezien het decennia lang uitvoeren van zware industrie. Berichten/geruchten van voormalige werknemers lijken dit te onderbouwen.

  Als het terrein niet vervuild is, is dat in mijn ogen uniek, want mij is geen enkele site bekend waa jarenlange zware industrie geen vervuiling heeft veroorzaakt.

  2. Wat gebeurt er met vervuiling die naar boven komt bij het baggeren?

  3. Welke onafhankelijke instantie gaat er constant (niet steekproefsgewijs) op toezien dat deze opgehaalde vervuiling niet direct weer terug in de bodem wordt gestort? Met het oog op geldelijk gewin is dit namelijk een voor de hand liggende keuze.

  4. Hoeveel procent van de winst op de verkoop van het zand vloeit er terug naar de lokale gemeenschap en in welke vorm?

  5. Hoeveel directe werkgelegenheid wordt er gegarandeerd? Het aantal banen direct verbonden met het baggeren zal zeer beperkt zijn gezien typische bezetting van baggermachines.

  6. Hoeveel 2e orde werkgelegenheid door toekomstige recreatie op het terrrein wordt er ingeschat?

  7. Hoe staat de hoeveelheid werkgelegenheid in verhouding met de totale voorziene winst door de verkoop van het zand

  8. Tot welke diepte mag er gebaggerd worden en wordt dit gehandhaafd?

  9. Ontstaan er net als in Nederlands Midden-Limburg diepe levenloze putten waar uiteindelijk alleen recreatie met jetskies en bootjes plaats kan vinden? N.B. veel van de Nederlandse putten zijn te diep en daarmee te gevaarlijk voor zwemmers.

  10. Is er een kans dat de putten (net als in Nederland) uiteindelijk opgevuld gaan worden met vervuilde grond/slip?

  11. Op welke manier gaat er gebaggerd worden, met graafmachines of emmerbaggermolens? Van emmerbaggermolens is namelijk bekend dat het ritmisch op de ondergrond slaan van de emmers trillingen in de omgeving en daarmee schade aan huizen kunnen veroorzaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *