Posted by JoGo with No Comments

Interessante primeurs in Het Belang van Limburg, op 24 maart. Zo strekken de zandplannen zich blijkbaar uit over verschillende generaties. Daarnaast zal deze bron van ellende ook dagelijks voor 75 bijkomende vrachtwagens door Kaulille-Centrum zorgen. Denderen naar de toekomst, met andere woorden. Toen andere zandstuivers nog droomden van een vast motorherrieterrein op de Winterdijk, gaven […]

Read Full Story
Mrt 23, 2016 verjaagdvanhetjaagpad
Posted by JoGo with No Comments

Interessant leesvoer, dat blaadje over “graven naar de toekomst”. Met veel randinformatie en duiding, alleen iets minder volledig dan de informatie die u terugvindt op deze website. Maar wel opvallend: van de drie Kauliller tenoren in het Bocholt schepencollege is blijkbaar niemand bevoegd genoeg om zijn (of haar – sorry Mia!)  mening te mogen geven. […]

Read Full Story
Mrt 23, 2016 poeier1
Posted by JoGo with No Comments

Het openbaar onderzoek start pas na Pasen. Maar de technische bundel waarover uw mening wordt gevraagd is wel al beschikbaar. Ruim 400 pagina’s dik en bijna 40 MB zwaar! Nee, doe dan maar de luchtig geïllustreerde brochure van “De Zandbron”. Want daarin staat alleen wat de zandbaronnen willen dat u moet weten.

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

Een beetje landbouwbedrijf of KMO maakt tegenwoordig, verplicht of uit vrije wil, werk van een treffelijke aankleding. Ter hoogte van de Kettingbrugweg heeft de tand des tijds voorlopig alleen de prikkeldraad en de verbodsbordjes gespaard. Uiteraard is een steil uitgegraven, diepe plas met ijskoud water levensgevaarlijk. Een beter argument om deze stijl van ontginning achter […]

Read Full Story
Mrt 20, 2016 bosweg_of_bos_weg
Posted by JoGo with No Comments

Het is wachten op de precieze schattingen, maar de wenskaart “zand” voor de hele oostrand van Kaulille, van de Souheideweg tot aan de Balkerbeek, betekent waarschijnlijk een ontbossing van om en nabij 100 hectare oud en/of anderszins waardevol bos. Als de wenskaart zich zou beperken tot die zones van het Groot en Klein Fabriek waar […]

Read Full Story
Posted by JoGo with No Comments

“De Tijd” bracht op 11 augustus 1990 het nieuws dat de handelsrechtbank van Brussel de curatoren van het PRB-faillissement de toestemming verleend had om de vestiging in Kaulille te verkopen voor 5 miljoen frank, en wel aan vastgoedmakelaar Gino Coorevits. “Deze moet normaal eerst het terrein saneren om het daarna te verkavelen in een KMO-industriezone”, […]

Read Full Story
Mrt 20, 2016 verjaagdvanhetjaagpad
Posted by JoGo with No Comments

De NV Scheepvaart – voorheen de Dienst voor de Scheepvaart – heeft op het kanaal Bocholt-Herentals een andere kijk dan de dagelijkse passant. Fietsers, vissers en pleziervaarders zien een zeer aantrekkelijke groene en rustige omgeving om te verpozen, nauwelijks gehinderd door binnenscheepvaart. Het jaagpad is, niet voor niks, één van de drukste assen op Limburgs […]

Read Full Story
Mrt 19, 2016 cooppalinactie
Posted by JoGo with No Comments

In de jaren ’60 heette PRB nog COOPPAL. De explosieve bedrijfsactiviteiten zorgden uit veiligheidsreden voor een fijne verweving tussen opslag- en productiefaciliteiten enerzijds, en aarden wallen en waterpartijen anderzijds. Onderstaande uitsnede uit een interne bedrijfskaart, onderdeel van het milieuvergunningsdossier, illustreert dit. De uitsnede is onderdeel van het Groot Fabriek, met onderaan het (weggevallen) kanaal). Rechts […]

Read Full Story
Mrt 17, 2016 poeier1
Posted by JoGo with No Comments

Na het faillissement van PRB in 1990 kon een groep investeerders uit West-Vlaanderen voor welgeteld 5 miljoen FRANK (bron: De Tijd) de site in Kaulille overnemen. Na een kwart eeuw aankijken tegen prikkeldraad geeft Kaulindus-eigenaar Gino Coorevits in Trends de buitenwereld een inkijk in de plannen met zijn investeringsproject: “Kaulindus heeft zicht op een mogelijkheid […]

Read Full Story